ČISTENIE DPF

...do 24 hodín

Najlepší v meste...
... najlepší v kraji ...

ČISTENIE DPF FILTRA

UŽ OD

Bootstrap Slider

ÚVOD

DPF


Filter pevných častíc DPF alebo FAP je veľmi užitočná a dôležitá súčasť moderných vozidiel.

V prvom rade chráni naše zdravie pred mikro čiastočkami, ktoré vznikajú pri prevádzke naftových motorov.

Zlá funkcia filtra alebo jeho nefunkčnosť nás nielenže otravuje rozsvietenou kontrolkou alebo zníženým výkonom motora, ale má aj negatívny dopad na zdravie nás všetkých.

PREČO ČISTENIE?


Úlohou filtra pevných častíc je zachytávať sadze a popolček, ktorý vzniká pri spaľovaní. Ak by neexistoval, tieto škodlivé látky by sme dýchali my.

Väčšinu zachytených sadzí dokáže filter spáliť prirodzenou regeneráciou, ale popolček sa vo filtri hromadí a tým sa skracuje cyklus regenerácie a aj jeho životnosť.

Je preto prirodzené, že ak aj vozidlo nemá žiadnu poruchu iného systému súvisiaceho s filtrom, filter sa časom zanesie a treba ho vyčistiť.

PRÍČINY
                 

Nie vždy treba hádzať vinu na filter.
V skutočnosti ani 50% prípadov nesúvisí so zanesením filtra.

Väčšinou za to môže neriešená porucha na vozidle alebo nefunkčnosť niektorých komponentov, napríklad chybný vstrekovač, nefunkčný alebo vypnutý EGR ventil, zlé čidlo diferenciálneho tlaku, nekvalitné palivo atď.

Ak na vozidle niečo nefunguje správne, rapídne to skracuje čas plnenia DPF a znemožňuje jeho prirodzenú regeneráciu.

 

ZÁRUKY
 
                

Pretože vieme, že naše riešenie renovácie funguje, sme schopní vám poskytnúť záruku na 12 mesiacov alebo 50 000 km.